Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Enhetschef Upphandling

Arbetsplatsbeskrivning Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 790 000 invånare. I dessa kommuner svarar vi för räddningstjänst och förebyggande brandskydd. Vårt uppdrag innebär att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets risk- och hotbilder. RSG arbetar aktivt med att identifiera risker och förebygga olyckor genom samverkan, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Totalt antal anställda på RSG är ca 900. Upphandlingsenheten är placerad under Avdelningen för verksamhets- och chefsstöd. Upphandlingsfunktionens uppdrag är att säkerställa att alla köp och upphandlingar som ska genomföras inom förbundet görs enligt gällande lagstiftning (LOU) och att vi har avtal på alla de varor och tjänster som förbundet har behov av. Enheten stödjer organisationen i inköp och inköpsfrågor, från reklamation och tvist till uppföljning samt beställningar i viss mån. Hos oss får du arbeta i hela processflödet och med frågor som rör vardagen, framtiden, politiska ambitioner och dessutom externa relationer som även inbegriper utländska kontakter. Du kommer till en arbetsplats där idéer och initiativ är välkomna och där kommunikation ofta lyfts som en framgångsfaktor för att uppnå resultat. Vi strävar efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald ger. Friskvård är viktigt för oss och alla medarbetare har tillgång till olika träningsaktiviteter.

Arbetsbeskrivning

Som enhetschef har du personal, ekonomi- och verksamhetsansvar för tre medarbetare. Du ingår i avdelningens ledningsgrupp och är delaktig i avdelningens strategiska arbete med kort- och långsiktiga utvecklingsfrågor. Upphandlingschefens roll är att leda och fördela arbetet inom enheten och att genom särskilt god kunskap om affärsprocesser, affärsmodeller och lagstiftning kunna vägleda upphandlarna i sina uppdrag. Djup teknisk förståelse är ofta aktuell då räddningstjänsten befinner sig i upphandlingar av teknik och applikation. Som upphandlingschef hos oss är du både operativ och strategisk, vilket innebär att du både fungerar som upphandlare och chef och ingår som aktör i många förbundsövergripande frågor.

Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi, juridik eller förvaltning, eller motsvarande. Du har minst 5 års erfarenhet av att ha arbetat med eller inom upphandling samt djup och gedigen erfarenhet och kunskap inom LOU. Du har ekonomisk kompetens såsom i spendanalys och kostnadsberäkningar samt digital kompetens i Officeprogram och elektronisk upphandling. Du är bra på att kommunicera både muntligt och skriftlig, såväl i svenska som engelska.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du har en god pedagogisk förmåga och är analytisk och konsekvenstänkande. Som person är du även engagerad och drivande.

Det är meriterande om du har haft en chefsroll tidigare samt har erfarenhet av strategisk upphandlingsutveckling såsom kategoristyrning, CRM, upphandling som ett verktyg för verksamhetsutveckling samt tekniskt intresse.

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning heltid
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Ansök senast 2017-08-27
Referensnummer Diarienummer 0296/17

Ansökan genom offentligajobb.se via denna länk.

Kontaktpersoner
Ann-Helén Lindbäck Augustsson
Chef Avdelningen för verksamhets- och chefsstöd
031–3352719, 0730–864931
ann-helen.lindback.augustsson@rsgbg.se

Annika Celegin
Personalspecialist
031-335 29 27
annika.celegin@rsgbg.se

Susanne Andersson
Personalspecialist
031-335 29 86, 0725-29 43 45
susanne.andersson@rsgbg.se

Facklig företrädare
Kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision, Kommunal och BRF nås via växeln
031–3352600

Övrigt
I tjänsten förekommer ett mindre antal resor per år, främst i samband med mässor och konferenser.

Intervjuer genomförs under vecka 36 - 37.

Innan anställning kommer alkohol och drogtest att genomföras enligt förbundets policy. Tester sker i samarbete med vår företagshälsa.

Varmt välkommen med din ansökan!