Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Vi söker insatsledare med profil som handläggare inom operativ ledning

Som insatsledare med profil som handläggare inom operativ ledning arbetar du i en spännande kombitjänst där du både agerar som räddningsledare ute på skadeplats och självständigt leder utvecklingsarbete inom operativ ledning och fungerar som stöd och kunskapsresurs till organisationen.

Arbetet innebär att du agerar som skadeplatschef eller räddningsledare vid medelstora räddningsinsatser och när det finns behov av utökad samverkan och ledning samt vid räddningshjälp till andra organisationer. Inom ramen för insatsledarfunktionen ingår att delta och stödja insatschef och stabschef i deras arbete vid närförberedelsefas och i stabsarbete vid pågående räddningsinsatser.

I arbetet ingår även att planera övningar och utbildningar för insatsledare och styrkeledare och att samarbeta med andra avdelningar såsom t.ex. Myndighetsavdelningen gällande insatsförberedande frågeställningar. Du arbetar också aktivt med förberedelse av räddningsinsats.

De administrativa handläggaruppgifterna innebär att du leder utvecklingsuppdrag i olika förmågegrupper och projekt, deltar som operativ kompetens med uppdrag att stödja andra avdelningars verksamhet t.ex. i PBL processen samt utför både interna och externa utbildningsuppdrag.

För översyn och behov att förstärka på enheten är:

  • Handläggning inom avdelningens ansvarsområden mot farlig verksamhet.
  • Handläggning inom förbundets räddningsberedning, t.ex. gentemot anpassning av förbundsövergripande rutiner och styr­dokument mot nya risker och komplex byggnation, såsom t.ex. höga hus och undermarks­anläggningar.
  • Ledning av en av förbundets förmågegrupper.
  • Delaktighet som insatsledare i förbundets engagemang inom Ringhalsberedskapen.
  • Deltagande i arbetet med förbundets spridningsutlåtanden och kontakt med rätts­väsendet.

Beroende på personlig lämplighet och erfarenhet, i denna och samtidiga rekryteringar till avdelningen och eventuell omfördelning inom befintlig personal­grupp, kommer de administrativa dagtidsarbetsuppgifterna till stor del att fyllas med cirka 2 - 4 områden från listan ovan. Arbetsuppgifterna kan förändras över tid. Du förväntas aktivt delta i förbundets utveck­ling inom kompetensområdet.

Vem är du?

Vi söker dig som har Räddningsledning B samt lägst Tillsyn A alternativt Brandingenjörsexamen med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst (RUB). Då Tillsyn B är ett formellt krav för tjänsten kommer du som inte har detta att få komplettera med denna utbildning efter tillsättning. För dig som söker internt gäller lägst Räddningsledning A och komplettering med Räddningsledning B och/eller Tillsyn A/B efter tillsättning.

Du är van att arbeta självständigt och att leda och driva projekt och har erfarenhet av räddningstjänstens verksamhetsområde. Du är bra på att kommunicera både muntligt och skriftligt och har lägst B-körkort. För anställning krävs godkänt självskyddstest (läkarundersökning, rullbandstest, arbets-EKG) och stresstest.

För att lyckas i rollen ska du ha en god förmåga att leda genom andra och få verkställighet i dina beslut. Du är noggrann och kvalitetsmedveten och kan planera och driva dina olika arbetsuppgifter mot uppsatta mål. Du trivs såväl med att arbeta självständigt som i nära samarbete med andra. Ditt ledarskap kännetecknas av helhetssyn, situationsanpassning och mod genom att du verkar som föredöme, visar omtanke om individen, är lyhörd, ställer tydliga krav och inspirerar och motiverar till att nå mål och skapa resultat.

Anställning

Heltid 38,25 timmar/vecka enligt Allmänna bestämmelser (AB) samt jour sju timmar/vecka. En förändring av systemet med kombitjänster för operativ ledning har arbetats fram och med denna rekrytering siktar vi nu på att verka åtta i funktionen vilket innebär att schemakonstruktionen f.n. är under överseende, vilket kan påverka arbetstids­måttet. Fler i funktionen ger bl.a. ökad möjlighet för uppföljning och genom­gång efter större insatser samt ökad möjlighet till avlösning inom gruppen. De administrativa handläggaruppgifterna är förlagda under dagtid.


Arbetet innebär ofta förskjuten arbetstid och schemaförändringar efter behov för att lösa insatsledaruppdraget. I framtiden kan det bli aktuellt med tids­begränsade förordnanden i förbundets operativa roller och/eller växeltjänst mot ren dagtid eller annan schemalösning, permanent eller periodvis.

Arbetsgivaren ser inte att villkoren i tjänsten kvalificerar till särskild avtalspension.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansök senast den 28 februari 2019. Diarienummer 0103/19. Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via denna länk.

Kontaktpersoner

Göran Björn enhetschef 070–3235015
Annika Celegin HR-specialist 031-335 2927

Fackliga företrädare
Fackliga kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision, Kommunal och BRF nås via växeln tel. 031-335 2600.

Övrigt

Du som går vidare i urvalsprocessen kommer att få genomföra ett personlighets- och problemlösningstest och ev. självskyddstest och stresstest, vilket är planerat att genomföras under vecka 10 - 12. Stresstest kommer att genomföras om erfarenhet från räddningsledarrollen på Räddningstjänsten Storgöteborg saknas.

Intervjuer är planerade under vecka 14 - 16.

Innan anställning kommer alkohol- och drogtest att genomföras enligt förbundets policy i samarbete med vår företagshälsa.

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är ett kommunalförbund med sex medlemskommuner, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum, sammanlagt 830 000 invånare. I dessa kommuner ansvarar vi för räddningstjänst enligt Lagen om skydd mot olyckor. Vårt uppdrag innebär att förebygga och begränsa olyckor, genomföra räddningsinsatser samt arbeta aktivt med samhällets risk- och hotbildsanalyser. RSG deltar i räddningstjänstens utveckling genom samverkan lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.
Vi erbjuder en utvecklande och stimulerande arbetsplats med 850 anställda där idéer och initiativ är välkomna. Om du gillar att arbeta för och med människor kommer du att trivas här. Vi strävar efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald ger. Friskvård är viktigt för oss och alla medarbetare har tillgång till olika träningsaktiviteter på arbetsplatsen.