Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Insatschef med profil som handläggare inom operativ ledning

Som insatschef med profil som handläggare inom operativ ledning arbetar du i en spännande kombitjänst där du både agerar som räddningsledare vid komplexa olyckor, utgör en kunskapsresurs inom området operativ ledning, handlägger avdelningens arbetsuppgifter samt utvecklar och ansvarar för individuella kompetensområden inom området.

En spännande tid med ökad regionalisering av utryckningsverksamheten innebär att det operativa arbetet som ledningsbefäl spänner sig över en större geografisk yta. Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen ligger i framkant i Sverige med ett gemensamt ledningssystem där övergripande ledning med en ständigt bemannad ledningscentral nyttjar räddningsstyrkor och befäl gränslöst i hela området. Som en del av detta kommer du tillsammans med andra vara med och utveckla hur ledning av räddningsinsatser tillämpas i framtiden.
Rollen som insatschef är ett arbete med både bredd och djup där du kan stå som räddningsledare vid komplexa olyckor, samverka och möta andra samhällsaktörer på motsvarande nivå inom insats­förberedande frågeställningar, t.ex. insatsplanering, övning, risk- och hotbildsbedömning,men också behöva lägga tid och kraft på att genom analys, dokumentation och ledarskap bidra till att vägleda den egna organisationen i förhållnings­sätt, agerande och resursutnyttjande vid räddningsinsatser. I tjänsten ingår omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling och samverkan med andra samhällsaktörer inom ett eller flera, för verksamheten viktiga, områden.

För översyn och behov att förstärka på enheten är:

  • Handläggning och verksamhetsutveckling inom avdelningens ansvarsområden mot farlig verksamhet.
  • Handläggning och utredningsuppdrag inom förbundets räddningsberedning, t.ex. beredning av ställningstaganden kring räddningstjänstens roll och förmåga som ingångsvärden till samhällsplanering samt gentemot anpassning av förbundsövergripande rutiner och styr­dokument mot nya risker och komplex byggnation, såsom t.ex. höga hus och undermarks­anläggningar.
  • Ledning och utveckling i förbundets förmågegrupp för Farliga ämnen (CBRN).
  • Delaktighet som insatschef i förbundets engagemang inom Ringhalsberedskapen.
  • Deltagande i arbetet med förbundets spridningsutlåtanden och kontakt med rätts­väsendet.

Beroende på personlig lämplighet och erfarenhet, i denna och samtidiga rekryteringar till avdelningen och eventuell omfördelning inom befintlig personal­grupp, kommer de administrativa dagtidsarbetsuppgifterna till stor del att fyllas med cirka 2 - 4 områden från listan ovan.  Arbetsuppgifterna kan förändras över tid. Du förväntas aktivt delta i förbundets utveck­ling inom kompetensområdet. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har brandingenjörsexamen från teknisk högskola med påbyggnadsutbildning i rädd­nings­tjänst (RUB) eller annan likvärdig utbildning. För dig som söker internt och har lång erfarenhet av Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhet gäller lägst Räddningsledning B (Brandmästare enligt äldre utbildningssystem) samt Tillsyn B. Rekryteringen kommer vara öppen även för dig som är internsökande och som idag innehar tjänst med krav på Tillsyn B enligt förbundets handlingsprogram, men ännu inte genomfört utbildningen. Dock kommer genomförd utbildning ses som meriterande. 

Du har minst fyra års erfarenhet inom räddningstjänstens verksamhetsområde och vana och erfarenhet av att leda och självständigt driva projekt och utvecklingsarbete. Du är en god kommunikatör i både tal och skrift, på såväl svenska som engelska, och har B-körkort. För anställning krävs godkänt självskyddstest (läkarundersökning, rullbandstest, arbets-EKG) och stresstest.

För att lyckas i rollen ska du vara kvalitetsmedveten och drivande med hög initiativförmåga att ta ansvar för utveckling. Du trivs såväl med att arbeta självständigt som i nära samarbete med andra. Det är viktigt att du har en analytisk förmåga baserad på modell­tänkande och systemförståelse, vilket innebär att kunna se strukturer och samman­hang och ha en förmåga att använda abstraktioner (modeller) som arbetsredskap. När du fått ner detta på papper, whiteboard eller i dator kan du i det personliga mötet få en mottagare att utveckla sin förståelse. Ditt ledarskap kännetecknas av helhetssyn, situationsanpassning och mod genom att du verkar som föredöme, visar omtanke om individen, är lyhörd, ställer tydliga krav och inspirerar och motiverar till att nå mål och skapa resultat.


Anställning
Heltid39 timmar/vecka enligt Allmänna bestämmelser (AB) samt jour nattetid på schemalagda helger motsvarande i snitt 1,75 timmar/vecka. En förändring av systemet med kombitjänster för operativ ledning har arbetats fram och med denna rekrytering siktar vi nu på att verka 8 i funktionen. Fler i funktionen ger bl.a. ökad möjlighet för uppföljning och genomgång efter större insatser samt ökad möjlighet till avlösning inom gruppen.
De administrativa handläggaruppgifterna är förlagda under dagtid med ledigt i schemat på röda dagar.
I framtiden kan det bli aktuellt med tids­begränsade förordnanden i förbundets operativa roller och/eller växeltjänst mot ren dagtid eller annan schemalösning, permanent eller periodvis.

Arbetsgivaren ser inte att villkoren i tjänsten kvalificerar till särskild avtalspension.

Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansök senast den 31 oktober 2019. Diarienummer 0604//19. Välkommen att söka genom att göra en digital ansökan via denna länk >>

Kontaktpersoner
Daniel Gillesén                    Enhetschef                           031-335 2952
Annika Celegin                    HR-specialist                       031-335 2927

Fackliga företrädare
Fackliga kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision, Kommunal och BRF nås via växeln tel. 031-335 2600.

Övrigt
I denna rekryteringsomgång avser inte arbetsgivaren att ta ut avlösare till insatschefsfunktionen.

Du som går vidare i urvalsprocessen kommer att få genomföra ett personlighets- och problemlösningstest och ev. självskyddstest och stresstest, vilket är planerat att genomföras under vecka 45 - 47. Stresstest kommer att genomföras om erfarenhet från räddningsledarrollen på Räddningstjänsten Storgöteborg saknas. Intervjuer är planerade under vecka 48 - 50.

Innan anställning kommer alkohol- och drogtest att genomföras enligt förbundets policy i samarbete med vår företagshälsa, liksom ett säkerhetssamtal då tjänsten är placerad i säkerhetsklass.
Med anställning följer krigsplacering med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du kan kallas att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap inom totalförsvaret.

Att vara en del av Räddningstjänsten Storgöteborg är att vara en del av något större än en själv. Vi ser det som en förmån att få vara någon andra kan lita på. Någon som aldrig ger upp, som alltid är uppe på fem. Vi är en modig organisation som tar hand om varandra. Vi är först in för att lösa problemet och sist ut för att säkra upp. Ytterst handlar allt vi gör om att skapa ett tryggare samhälle. Det engagemanget präglar hela vår organisation och skapar en svårslagen känsla av att vara behövd.