Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brandman heltid till Insatsavdelningen

Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet där invånarna i sitt möte med räddningstjänsten upplever trygghet, säkerhet och omtanke.

Räddningstjänsten Storgöteborg är ett av Sveriges största räddningstjänstförbund
med cirka 850 medarbetare. Vi svarar för räddningstjänst och förebyggande skydd i våra sex medlemskommuner Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum.
Vi strävar efter att spegla samhället i stort för att vinna de fördelar som en jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald ger.

Arbetsuppgifterna i huvudsak:

Förebygga brand och olyckor genom information, utbildning och uppsökande verksamhet såväl före som efter en inträffad händelse
Förbereda sig genom utbildning, övning och övrig kompetensutveckling
Genomföra räddningsinsats vid bränder och olyckor i operativ utryckningstjänst

Utbildning

För att arbeta som brandman hos oss ska du ha en grundkompetens av antingen:
SMO utbildning eller SRV:s äldre 15 veckors brandmannautbildning.

Övriga krav

• Körkort BC
• Intyg på rullbandstest för nyanställning enligt AFS: 2005:6 genomfört senast 24 juni 2019 eller senare.
• Intyg på sim- och livräddningsprovet Guldbojen genomfört 24 september 2018 eller senare

Önskvärda erfarenheter och meriter

För att vi framgångsrikt ska kunna lösa vårt uppdrag letar vi efter personer med olika erfarenheter till våra arbetslag. Vi är övertygade om att mångfald och olikheter gynnar samarbete och utveckling. När vi rekryterar strävar vi därför efter att hitta en blandning av personer med olika bakgrunder och förmågor. Vi vill ha en balans mellan ung entusiasm och äldre erfarenhet.

Vi söker personer med praktiskt handlag och hantverkserfarenhet som vet hur ett tak är konstruerat och hur man bäst bryter upp ett golv.

Vi söker också personer med erfarenhet och kunskaper från andra kulturer och språk då vi vill kunna kommunicera effektivt med alla invånare.
Dessutom letar vi efter personer med sjukvårdserfarenhet både praktiskt och teoretiskt. Varje dag möter vi människor som behöver hjälp och omvårdnad.

I vår strävan att förebygga bränder och olyckor lägger vi ner mycket tid på att undervisa och informera. Detta sker både i det snabba mötet i en trappuppgång, i ett klassrum eller på en brandstation. Vi söker därför dig som gillar att presentera inför grupp och har pedagogisk talang och erfarenhet.
Då vi har ett stort underskott av kvinnor i utryckningstjänst tillämpar vi positiv särbehandling som en metod att på sikt utjämna denna skillnad.

Anställningstester

Den 24–25 september 2019 genomförs anställningstester.
Anställningstesterna består av intervju, stresstest och fysiska tester.

Anställning

Vårt uppskattade behov under 2020 är mellan 10-20 nyanställda brandmän. Anställning och introduktion sker 9 mars 2020.
Arbetstiden anpassas efter verksamhetens behov under året och kan variera mellan skift och dagtid.

Inför anställning kommer läkarunderundersökning, alkohol- och drogtest att genomföras i samarbete med vår företagshälsovård Previa.

Lön

Individuell lön

Din kompletta ansökan ska innehålla CV och personligt brev samt intyg på:
• Avslutad SMO utbildning senast januari 2020 eller
SRV:s äldre 15 veckors brandmannautbildning.
• Rullbandstest för nyanställning enligt AFS 2005:6
genomfört 24 juni 2019 eller senare.
• Sim- och livräddningsprovet Guldbojen genomfört 24 september 2018 eller senare.
• Körkort BC.

Observera att endast kompletta ansökningar kommer att beaktas

Ansökan och uppladdning av intyg görs på Offentliga jobb referensnummer 360/19 eller på följande direktlänk

Sista ansökningsdag 1 september 2019

För mer information

Per Hassling 070–3240541
Mikael Wennerbeck 070–5718087

Fackliga kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision, Kommunal nås via växeln 031-335 26 00