Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Två anställda i blå RSG uniform, personen i fokus håller i en öppen pärm.

Brandingenjör

Vill du använda din kunskap på en flexibel arbetsplats med fullt fokus på ett säkrare samhälle? Är du intresserad av samhällsutveckling och planering? Då borde vi verkligen träffas!

Vi behöver förstärka enheten för Samhällsplanering med ytterligare en brandingenjör och ser gärna att du som har operativ erfarenhet kombinerat med intresse för PBL-lagstiftningen söker tjänsten. Som brandingenjör hos oss får du möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen på ett sätt man sällan får på den privata sidan. Här arbetar du i nära samarbete med våra medlemskommuners plan- och byggavdelningar för att medverka i deras olika processer i utvecklingen av ett säkrare framtida samhälle.

Mer konkret innebär det att du handlägger inkomna remisser enligt PBL och andra regelverk och bistår kommunernas bygglovhandläggare med sakkunskap via fysiska möten, telefonkontakt eller hantering av remissyttranden i vårt IT-system. Vidare medverkar du vid framtagandet av styrande dokument för enhetens områden, huvudsakligen inom plan- och byggprocesser.

För att nå framgång med det förebyggande arbetet i en omvärld som är under snabb förändring måste vi vara lyhörda, nyfikna och införstådda med att Räddningstjänsten är en viktig del i samhällsutvecklingen. Vi verkar därför på ett flertal nya arenor och forum för att skapa de förutsättningar som krävs för att skapa säkerhet för medborgarna. Där kommer din kommunikativa förmåga att behövas.

Balansen mellan arbetsliv och privatliv är viktigt för oss och alla medarbetare ska ges möjligheten att kombinera ett inspirerande arbetsliv med föräldraskap och en aktiv fritid. Vi tror på vikten av friskvård och alla våra medarbetare får tillgång till ett brett utbud av träningsaktiviteter.

Uppdraget som brandingenjör har på senare år blivit långt mer flexibelt än förr. Den tekniska utvecklingen och digitaliseringen av samhället erbjuder helt nya möjligheter för att lösa även vårt jobb. Det ser vi inte minst nu i dessa ovanliga tider. Det har blivit ett friare jobb och i många fall mer effektivt och mindre byråkratiskt.

Du behöver ha: 

Brandingenjörsexamen från teknisk högskola.

Meriterande är:
• Operativ erfarenhet, exempelvis som insatsledare
• Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer (RUB)
• Civilingenjörsexamen i Riskhantering eller Brandteknik
• Tidigare erfarenhet av myndighetsutövning och PBL-ärenden

Du är en skarp analytiker som trivs bra med att arbeta tillsammans med dina kollegor. Utveckling ser du som en möjlighet snarare än ett gissel. Vidare tror vi att du är väl bevandrad i Office 365, har en hög språklig nivå och kommunicerar professionellt.

Vi tror framförallt att du är stolt över din kunskap, att du tycker om ditt yrke. Det gör att du håller dig på tårna och känner till uppdateringar inom lagstiftning och författningar.

Som alltid är erfarenhet meriterande, men tveka inte att söka även om du är relativt nyutbildad. Vi ser gärna att både män och kvinnor söker sig till oss!

Det händer mycket i våra medlemskommuner; infrastrukturen utvecklas, bostäder byggs och krav på energilagring och annan komplexitet skapar nya utmaningar även för oss. Det är en spännande tid och vi hoppas att du vill dela den med oss. Hör av dig så vi kan lära känna varandra och se om vi matchar!

Anställningen

Snarast enligt överenskommelse. Tillsvidare.

Arbetstid: Dagtid.

Intervjuer är planerade under vecka 23-25, men kan även ske löpande efter behov. 

Innan anställning kommer alkohol- och drogtest att genomföras enligt organisationens policy och i samarbete med vår företagshälsa. 

Med anställning följer krigsplacering med allmän tjänsteplikt, vilket innebär att du kan kallas att tjänstgöra i händelse av höjd beredskap inom totalförsvaret. 

Kontaktpersoner

Nyfiken på att veta mer? Hör av dig så berättar vi!

Jörgen Lindqvist Enhetschef Samhällsplanering 031-335 28 11 

Karin Tyrbo HR-specialist 031-335 28 83 karin.tyrbo@rsgbg.se

Fackliga företrädare

Fackliga kontaktpersoner för SACO, Ledarna, Vision och Kommunal nås via växeln tel. 031-335 2600.

Ansökan

Välkommen med din ansökan, diarienummer 0174/20, senast den 26 maj 2020. Klicka här för att göra din ansökan. 

 

Att vara en del av Räddningstjänsten Storgöteborg är att vara en del av något större än en själv. Vi ser det som en förmån att få vara någon andra kan lita på. Någon som aldrig ger upp, som alltid är uppe på fem. Vi är en modig organisation som tar hand om varandra. Vi är först in för att lösa problemet och sist ut för att säkra upp. Ytterst handlar allt vi gör om att skapa ett tryggare samhälle. Det engagemanget präglar hela vår organisation och skapar en svårslagen känsla av att vara behövd.