Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Trädgårdsmöbler på en altan

Olja in trädgårdsmöbler

När du oljar in dina trädgårdsmöbler eller din altan - tänk på faran med hur du förvarar de trasor och trassel du använt.

Om du lägger dessa använda textilier i till exempel en sopsäck, kan trasorna självantända. Upptäcker du inte det i tid kan det starta en brand.

Räddningstjänsten har under åren haft flera larm där självantändning har varit orsaken

  • Lägg använda trasor eller trassel i vatten.
  • Förvara aldrig begagnade och oljeindränkta trasor i en sopsäck, utan lägg dem i ett obrännbart plåtkärl