Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Skydda sjöboden mot brand

Sjöbodar är enkla förrådsbyggnader för förvaring av båttillbehör och fiskeredskap. De är oftast byggda utan något brandskydd och ligger vanligtvis nära varandra. Bränder i sjöbodar kan snabbt spridas till byggnader i närheten.

Förvara brandfarlig vara i sjöboden?

Om du förvarar bensin eller gasol i din sjöbod, följ reglerna nedan:

 • Förvara så lite bensin eller gasol som möjligt i din sjöbod.
 • Brandfarliga varor ska förvaras i sina originalförpackningar.
 • Öppen hantering av brandfarlig vara, exempelvis tappning, får inte ske i sjöboden.

Brandfarlig vätska

 • Du får förvara högst en reservdunk med bränsle till båt.
 • Bensin ska förvaras i en godkänd reservdunk.
 • Brandfarliga vätskor och brandfarliga gaser får inte förvaras ihop, exempelvis bensin och gasol.

Brandfarlig gas

 • Om du förvarar gasol i din sjöbod ska det vara ett betryggande avstånd till närmaste bostadshus.
  Du får förvara högst en gasolflaska i boden.
 • Sjöboden ska vara väl ventilerad. Bäst är om gasolflaskan ställs i ett särskilt skåp som är ventilerat ut i fria luften.
 • Gasolflaskans avstängningsventil ska vara stängd när den inte används.
 • Gasolflaskan ska förvaras stående för att flaskans säkerhetsventil ska fungera.
 • Kom ihåg att sätta upp en varningsskylt på utsidan av boden.

Tänk på!

 • Undvik att tända ljus eller cigaretter i sjöboden.
 • Ha en handbrandsläckare, minst 6-kilos pulversläckare, lätt åtkomlig i boden.
 • Kontrollera med din lokala hamnförening, de kan ha ytterligare bestämmelser.

För mer information om hur du brandsäkrar sjöboden, kontakta oss på telefon 031-335 26 00