Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Båthamn i kvällsol

I båthamnen

För en trevlig och säker semester till sjöss, och framförallt i hamn, har vi några råd till dig som båtägare.

Förtöj aldrig fler än tre båtar i bredd på långsidan. För många båtar utanpå varandra gör att en brand ombord snabbt sprider sig. Dessutom blir det svårt att utrymma båtarna och släcka branden.

Utrusta din båt med

  • Handbrandsläckare
  • Brandvarnare
  • Gasvarnare
  • Första hjälpen-låda
  • Larmmöjlighet, som mobiltelefon eller VHF
  • Flytvästar

Vanliga brandorsaker i båtar

På en båt finns många brandfarliga ämnen som gasol, diesel och bensin. Din gasolbehållare ska vara fast förankrad och stående. Om det blir läckage eller spill måste du ha god ventilation så att inte gaserna riskerar attantändas. Var därför extra försiktig med:

  • Matlagning
  • Levande ljus
  • Cigaretter
  • Elektrisk utrustning

Vid nödsituation

Vid en nödsituation som brand eller olycka ring 112