Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grilla säkert - kontrollera vad som gäller för din gasolgrill

Grillar du med gasolgrill, kontrollera vad som gäller med just din grill.

Olyckor har skett då gasolflaskan har placerats under grillen, trots att flaskan inte får placeras där under användning. Läs noggrant vad som gäller för just din grill.

  • Gasolflaskor får inte utsättas för temperaturer över 50 C. Detta innebär att många gasolgrillar inte är konstruerade för att gasflaskan ska placeras under grillen.
  • Gasolflaskan måste alltid stå upp. Annars finns risk för att säkerhetsventilen inte fungerar som den ska och flaskan kan explodera.
  • Här kan du läsa mer om förvaring och skötsel

Bild: Gasolflaskan har placerats liggande under grillen med brand som följd