Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grilla

Bränder och tillbud inträffar ofta till följd av oaktsamhet vid användning av grillar. Främsta orsaken är att engångsgrillar slängs i soptunna eller container innan grillkolet är helt släckt. Det kan ta upp till 24 timmar efter du har grillat innan grillkolet tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand.

Engångsgrill 

Engångsgrillen är ju behändig, men det är viktigt att läsa på instruktionerna innan du tänder på. När du grillar med engångsgrill ska du placera grillen på ett brandsäkert och stadigt underlag. Altangolv av trä är inte något lämpligt underlag. Ställ inte engångsgrillen direkt på marken utan på ett stativ eller ett obrännbart underlag.

Trädgårdsgrill med kol

Ställ inte grillen nära en husvägg. Det är du som har ansvaret om något händer. Se till att grillen blir ordentligt släckt.

 • Använd tändvätska som är avsedd för grillning. ALDRIG T-röd.
 • För att säkert släcka grillkolet efter användning, lägg det i ett plåtkärl och häll vatten på.
 • Att använda grillar som värmekälla i slutna utrymmen som husvagnar, tält och fritidshus är direkt livsfarligt. Allvarliga olyckor med dödlig utgång pga av kolmonoxidförgiftning har inträffat, dessutom ökar risken för brand vid denna typ av hantering.
 • Visa hänsyn till dina grannar som kanske inte uppskattar din grillning lika mycket som du gör. Att grilla på balkongen utgör inte bara en brandrisk - utan os och rök kan störa dina grannar. Vänd dig till din fastighetsägare för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.

Grilla på balkongen

Det finns inget i lagen som förbjuder att du grillar på balkongen. Däremot kan din bostadsrättsförening eller fastighetsägare ha regler som inte tillåter detta. 

Om du ska grilla på balkongen - använd en elektrisk grill eller en gasolgrill. Har du inglasad balkong avråder vi starkt från att grilla på balkongen överhuvudtaget, det kan vara direkt livsfarligt. Främsta orsaken är att man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort som de ska. 

Visa hänsyn. Rök från grillar kan upplevas som störande så fråga dina grannar först.

Gasolgrill

Ställ inte grillen nära en husvägg. Det är du som har ansvaret om något händer.

Olyckor har skett då gasolflaskan har placerats under grillen, trots att flaskan inte får placeras där under användning. Läs noggrant vad som gäller för just din grill.

 • Gasolflaskor får inte utsättas för temperaturer över 50 C. Detta innebär att många gasolgrillar inte är konstruerade för att gasflaskan ska placeras under grillen.
 • Gasolflaskan måste alltid stå upp. Annars finns risk för att säkerhetsventilen inte fungerar som den ska och flaskan kan explodera.

Detta gäller för förvaring av gasol:

 • I en lägenhet i ett flerbostadshus får gasolbehållare med volym på max fem liter, typ blå campingbehållare, förvaras. Du kan ha en behållare i drift och en i reserv, det vill säga två behållare med max fem liter i varje. 
 • För en inglasad balkong gäller samma förvaringsregler som inomhus. Det innebär att två gasolbehållare med max fem liter i varje kan förvaras där. 
 • På en öppen balkong kan två behållare av typen P11, max 30 liter i varje, förvaras. 
 • I småhus som villa, rad-/par-/kedjehushus eller fritidshus får två gasolbehållare förvaras, en i drift och en i reserv. Endast behållare av typen P11, max 30 liter, är tillåtna. Lämplig plats är ett utrymme med ventilation direkt till det fria.
 • Öppen eld får inte förekomma i förvaringslokalen. Utrymmet får inte ligga i källarplan eller på vinden. 

Här kan du läsa mer om förvaring och skötsel