Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grilla

Bränder och tillbud inträffar ofta till följd av oaktsamhet vid användning av grillar. Främsta orsaken är att engångsgrillar slängs i soptunna eller container innan grillkolet är helt släckt. Det kan ta upp till 24 timmar efter du har grillat innan grillkolet tillräckligt svalt för att inte kunna orsaka en brand.

 

Engångsgrillen är ju behändig, men det är viktigt att läsa på instruktionerna innan du tänder på. När du grillar med engångsgrill ska du placera grillen på ett brandsäkert och stadigt underlag. Altangolv av trä är inte något lämpligt underlag. Ställ inte engångsgrillen direkt på marken utan på ett stativ eller ett obrännbart underlag.

Ställ inte grillen nära en husvägg. . Det är du som har ansvaret om något händer. Se till att grillen blir ordentligt släckt!

.

  • Använd tändvätska som är avsedd för grillning. ALDRIG T-röd.
  • För att säkert släcka grillkolet efter användning, lägg det i ett plåtkärl och häll vatten på.
  • Den som har tänt på grillen ansvarar också för att grillen är ordentligt släckt och tillräckligt kall innan grillen slängs.
  • Att använda grillar som värmekälla i slutna utrymmen som husvagnar, tält och fritidshus är direkt livsfarligt. Allvarliga olyckor med dödlig utgång pga av kolmonoxidförgiftning har inträffat, dessutom ökar risken för brand vid denna typ av hantering.
  • Visa hänsyn till dina grannar som kanske inte uppskattar din grillning lika mycket som du gör. Att grilla på balkongen utgör inte bara en brandrisk - utan os och rök kan störa dina grannar. Vänd dig till din fastighetsägare för att ta reda på vad som gäller för din fastighet.