Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Valborgsmässobrasor

Du behöver inte anmäla till oss på räddningstjänten att du ska tända en valborgsmässobrasa, men du måste ha markägarens tillstånd. Tänder du en eld har du ansvaret för att den blir släckt. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Placera elden långt ifrån byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Elda inte om det blåser för mycket.

Tänk på

Miljöförvaltningen i respektive kommun, har olika regler för eldning av trädgårdsavfall. Kolla på din kommuns hemsida vad som gäller för dig. Det är dock aldrig tillåtet att elda till exempel bildäck, plast och andra brandfarliga varor.

Göteborgs Kommun I Partille kommun I Härryda kommun I Kungsbacka kommun I Mölndals kommun I Lerums kommun

Kontrollera att det inte råder eldningsförbud på grund av brandrisk

På  vår telefonsvarare 031-335 29 80 får du besked om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område.

Du kan också gå in på smhi och kontrollera aktuell brandriskprognos, eller ladda ner appen Brandrisk Ute

Släckutrustning

Ha tillgång till släckutrustning, vattenslang eller ruskor, och en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.

Släng inte fyrverkeriartiklar i elden

Det har inträffat att människor har träffats av fyrverkeripjäser när de stått vid en brasa. Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att lägga i elden, inte minst av hänsyn ill miljön.

Efter bränningen ska platsen bevakas och all glöd ska släckas innan bevakningen upphör.