Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Kolla brandrisken

Brandrisk Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder.

Brandrisk Ute är en mobil applikation som hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Informationen hjälper dig att minska risken för att starta gräs- och skogsbränder. Den lär dig också mer om säker eldning utomhus. Appen laddas ner på AppStore eller Google Ålay.

Brandrisk Ute är en app framtagen av DinSäkerhet.se, en webbplats som drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Syftet med appen är att uppmärksamma dig på aktuell brandrisk i skog och mark så att du kan undvika allvarliga gräs- och skogsbränder när du vill elda ute. Genom din iPhone eller iPads positioneringsfunktion får du upp dagens brandrisk samt en prognos för fem dagar framåt – där du befinner dig eller på valfri ort i Sverige.

Mer information om BRANDRISK Ute hittar du på http://dinsäkerhet.se/brandriskute eller ladda ner appen BRANDRISK Ute direkt i AppStore