Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Vad gäller vid eldningsförbud

Efter en periods torka kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunen kan därför fatta beslutat om förbud mot eldning utomhus.

Vid förbud mot eldning utomhus inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde, omfattar det kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum.

Förbudet gäller alla typer av uppgörande av eld utomhus samt grillning på mark.

När det råder eldningsförbud är det tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade).
Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.

Vid övrig eldning görs det ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden.
Omfattningen av förbudet kan variera och det framgår i varje enskilt fall.

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.   Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)