Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Det råder eldningsförbud

Efter en periods torka kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunerna inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde, Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum har därför fattat beslutat om förbud mot eldning utomhus.

Eldningsförbudet gäller från och med den 22 maj kl 9.00 och tills vidare.

Förbudet innebär att du inte får göra upp eld utomhus eller grilla direkt på marken.

Det är tillåtet att använda vanliga grillar, kol eller gasol, och iordningställda grillar, murade eller avskärmade så att de inte utgör risk för brandspridning. Särskilt viktigt att det inte finns risk för spridning ned i marken.
Det är tillåtet att använda spritkök eller gasolkök för friluftsbruk.

Engångsgrill bör undvikas men får användas om den placeras så att brandspridning inte kan ske ner i marken, dvs den får endast ställas på underlag som sten, asfalt etc. Följ anvisningen från tillverkaren.

Värmen finns kvar länge i grillkolen efter grillning och kan då orsaka brand. Använd därför rikligt med vatten för att släcka innan grillen lämnas utan uppsikt. Den som grillar har ansvar för hanteringen.

Miljöförvaltningen i respektive kommun, har av miljöskäl olika beslut om eldningsförbud som är oberoende av brandrisken. Läs mer på  kommunernas hemsidor:

Göteborg | Mölndal | Kungsbacka | Härryda | Partille | Lerum |

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.   Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778)