Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppdaterat totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götaland

Uppdatering 13 augusti:
I morgon tisdag den 14 augusti klockan 9.00 släpper Länsstyrelsen i Västra Götalands län på det länsövergripande grillningsförbudet på egen tomt.

Det totala eldningsförbudet i skog och mark, inklusive grillning och användning av stormkök, ligger kvar i hela länet. Men Länsstyrelsen släpper förbudet mot att grilla på egen tomt. Frågor kring eldningsförbudet hänvisas till Länsstyrelsen Västra Götaland.

Tidigare beslut från 25 juli:
Det råder totalt grill- och eldningsförbud i hela Västra Götalands län från och med kl 16.00, den 25 juli. Det har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat. Förbudet gäller alla typer av grillar och bränslen på alla platser. Förbudet gäller alltså även grillning i egen trädgård. Förbudet omfattar även Kungsbacka som tillhör Hallands län.

Mer information från Länsstyrelsen Västra Götaland här
Mer information från Länsstyreslen Halland här

}