Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

""

Elda trädgårdsavfall

Vi vill ge några tips till dig som tänker elda i din trädgård. Du som tänder en eld ansvarar för att den blir släckt. Undvik att elda om det blåser. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Tänk på att miljöförvaltningen i respektive kommun, har olika regler för eldning av trädgårdsavfall. Kolla på din kommuns hemsida vad som gäller för dig. Det är dock aldrig tillåtet att elda till exempel bildäck, plast och andra brandfarliga varor.

Kontrollera att det inte råder eldningsförbud

Du kan ringa vår telefonsvarare 031-335 29 80 för att få besked om eldningsförbud råder inom räddningstjänsten Storgöteborgs område.

Gå in på www.SMHI.se och kontrollera aktuell brandriskprognos.

Tänk på omgivningen

Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning.
När du eldar våta löv blir det mycket rök. Prata med dina grannar före du tänder på, så att röken inte irriterar dem. 

Släckutrustning

Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten. Ta med en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.

För mer information

Råd och anvisningar angående eldning lämnas av oss på tel: 031-335 26 00.

Här kan du se en film om vad du bör tänka på när du ska elda utomhus.