Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för länk -

Elda trädgårdsavfall

Vi vill ge några tips till dig som tänker elda i din trädgård. Du som tänder en eld ansvarar för att den blir släckt. Undvik att elda om det blåser. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Placera elden långt från byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Bildäck, plast och andra brandfarliga varor är rent olämpliga att placera i elden inte minst av miljöhänsyn

Tänk på omgivningen

När du eldar våta löv blir det mycket rök. Prata gärna med dina grannar före du tänder på, så att röken inte irriterar dem.

Kontrollera att det inte råder eldningsförbud

Du kan ringa vår telefonsvarare 031-335 29 80 för att få besked om eldningsförbud råder inom räddningstjänsten Storgöteborgs upptagningsområde.

Gå in på www.SMHI.se och kontrollera aktuell brandriskprognos.

Släckutrustning

Ha tillgång till släckutrustning i form av vattenslang eller ruskor och ett par hinkar vatten. Ta med en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112.

För mer information

Råd och anvisningar angående eldning lämnas av oss på tel: 031-335 26 00.

Tänk på att miljöförvaltningen i respektive kommun, av miljöskäl har olika beslut om eldningsförbud som är oberoende av brandrisken.

Här kan du seen film om vad du bör tänka på när du ska elda utomhus.