Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Regler för tidsplanering vid sotning av imkanaler i storkök

Huvudregel – rengöring dagtid

Rengöring ska utföras helgfria vardagar inom ordinarie arbetstid klockan 07:00 – 17:00 (enligt definition i sotningstaxan).

Sotningsleverantören ska eftersträva att tillmötesgå verksamhetsutövarens önskemål i syfte att skapa bra förutsättningar för storkökets drift.

Verksamhetsutövaren ska bidra till att rengöringen kan ske inom ordinarie arbetstid, t.ex. genom att anpassa menyn eller serveringstiden.

Undantag – rengöring tidig morgon eller kväll, lördag, söndag eller helgdag

Sotningsleverantören och verksamhetsutövaren får komma överens om att arbete sker vardagar mellan klockan 05:00 – 07:00 eller mellan 17:00 – 24:00 eller lördag, söndag eller helgdag mellan klockan 05:00 – 24:00.

Om nedanstående kriterier är uppfylla bör en överenskommelse göras:

  • På grund av att köket är i drift är det inte möjligt att genomföra rengöringen.
  • Det är inte möjligt att anpassa menyn så att rengöringen kan genomföras.
  • Det är inte möjligt eller lämpligt att genomföra arbetet under ordinarie arbetstid även om man delar upp arbetet vid olika tillfällen.
  • Storköket är i drift alla veckodagar inom sotningsfristen.

Restriktivt undantag – rengöring på natten

Enligt Arbetstidslagen (1982:673) 13 § får arbete mellan klockan 00:00 – 05:00 endast genomföras i syfte att tillgodose viktiga samhällsintressen.

Nattarbete mellan kl. 00:00 – 05:00 ska användas restriktivt och särskild ansökan till RSG krävs. RSG beslutar om nattsotning får ske.

Kriterier som ska uppfyllas för att nattarbete ska godkännas:

  • Viktiga samhällsintressen kan inte tillgodoses
  • Det är inte möjligt att anpassa menyn
  • Det är inte möjligt att genomföra arbetet kl. 05:00 – 00:00 även om man delar upp arbetet vid olika tillfällen
  • Storköket är i drift alla veckodagar inom sotningsfristen

Ansökan om rengöring av imkanal i storkök.pdf mellan kl. 00:00 – 05:00 som genomförs av RSG:s upphandlade sotningsleverantörer.