Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Beslut kring utrymningsproblematik i flerbostadshus

Från mitten av 1970-talet till mitten på 1980-talet ökade antalet lägenheter i centrala Göteborg, bland annat genom att stora lägenheter delades till flera mindre.

Även vindar inreddes, vilket skapade bostäder till fler. Som en följd av denna förtätning finns många bostadslägenheter som bara har mfönster mot innergården. Dessa innegårdar kan många gånger bara nås via smala och låga portaler. De är därför inte tillgängliga  för räddningstjänstens stegbrandbilar.

Läs hela beslutet här Beslut ang utrymningsproblematik.pdf