Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Har du drabbats av anlagd brand på din skola

När en skola utsätts för en eller flera anlagda bränder sätts många tankar igång. Här är ett citat från en rektor vars högstadieskola varit upprepat utsatt för anlagda bränder:

”Många är förfärade, andra uppgivna. Gårdagens våldsamma brand var den fjärde på en skola på fyra månader. – Jag blir förbannad, detta är ju tragiskt. De hade precis blivit klara med reparationen av toaletterna sedan det brann i skolan senast,och så händer det här”

Citatet ovan ger en bild av känslorna i samband med en anlagd skolbrand och denproblematik som vissa skolor är drabbade av. Av alla offentliga byggnader utgör skolor de i särklass mest branddrabbade, där bränderna dessutom ofta är anlagda. Mycket talar också för att skolor som drabbats av anlagda bränder i många fall upplevt en tidigare eskalering av annan problematik som social oro och annan brottslighet som till exempel skadegörelse. Anlagda skolbränder är ett problem inte bara för skolor och kommuner, utan för hela samhällsekonomin eftersom bränderna ökat kraftigt de senaste tio åren och nu beräknas kosta samhället ca 500 miljoner till 1 miljard kronor per år. Bränder som anläggs i skolor bör inte ses som isolerade händelser, utan förekomsten av lek med eld eller anlagda bränder bör ses som en indikator på att något bör åtgärdas.

Av Göteborgs stads försäkringsbolag Göta Lejons statistik ser man att de mest kostsamma anlagda bränderna i regel inträffar natte- och kvällstid d v s mellan klockan 19.00 på kvällen och 07.00 på morgonen. Flera har inträffat på skolor/förskolor byggda på 60 eller 70-talet, men även nybyggda paviljonger förekommer. Kostsamma bränder som startar inomhus har ofta anlagts med fyrverkerier men även brännbar vätska förekommer. Kostsamma anlagda bränder utomhus startar ofta i en bil mot fasaden eller en moped men även här förekommer brännbar vätska. Vanliga tidpunkter på året, i anslutning till början och slut på terminen, jul och nyår och påsk (fyrverkerier) och mitt på dagen.

Räddningstjänsten Storgöteborgs arbete mot anlagda skolbränder och social oro, Göteborgs Stad.

Konsekvenslektion

Brandmän talar med elever om trygghet säkerhet och omtanke

Konsekvenssamtal/Förtroendesamtal

Brandmän talar med barn och ungdomar omkonsekvenser, säkerhet och omtanke