Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Konsekvenslektioner

Rektor på en gymnasieskola om konsekvenslektioner

-Vi har haft en större insats från räddningstjänsten utifrån ett antal anlagda bränder på vårt gymnasium. I min roll som rektor så har jag ett stort ansvar för elevernas och personal arbetsmiljö, trygghet och säkerhet. Vår oro kring de anlagda bränderna samt den uttalade otryggheten för vår personal och våra elever gjorde att vi tog kontakt med räddningstjänst.

Vi är väldigt tacksamma för den stora insats som räddningstjänsten har gjort på vår skola!

Det har uppfattats mycket positivt av både elever, vårdnadshavare och personal. Vi ser att vi fått ett helt annat säkerhetstänkande på skolan. Eleverna beskriver att de förstår allvaret i det hela och ser sin roll att informera om de ser något misstänkt. Alla kan på så sätt göra något själv och tillsammans kan vi arbeta för en trygg och säker arbetsplats. Bemötande från räddningstjänstens personal har varit enastående och elevernas utvärdering är mycket positiv med tanke på räddningstjänstens insats. Jag kan verkligen rekommendera ett sådant samarbete för mina kollegor om behov skulle uppstå! Tack för en väl genomförd insats!

 

Ungdomsarbetare på resursteam som arbetar på högstadieskola om konsekvenslektion

På frågan om skolan fick den hjälp och stöd som efterfrågades svarade de:

- Ja, absolut, och snabbt också vilket är uppskattat.  Vi har inte haft några incidenter sen dess och eleverna uppfattade allvaret i handlingarna men det väckte också funderingar kring hur det är att vara brandman och hur de hanterar svåra situationer i yrket. Konsekvenslektionerna har satt ljus på allvaret i de regler vi har. Tack så mycket för er insats!