Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förtroendesamtal

Rektor på högstadieskola om förtroendesamtal

Jag har vid olika tillfällen kommit i kontakt med metoden och upplever att den i de allra flesta fall är mycket verksam. En förutsättning för att det ska fungera riktigt bra är att vårdnadshavaren är informerad och är positivt inställd till samtalet.

Eftersom samtalet inte har en straffande karaktär öppnar det också upp för annat som den unge kan behöva tala om – de bakomliggande orsakerna. Det kan också vara en ingång till att söka annan form av hjälp.

Min upplevelse är att den unge får en god förståelse för de konsekvenser som en brand för med sig eftersom han/hon kan få konkreta och korrekta svar av någon som har stor erfarenhet av bränder. Det blir en extra god effekt om samtalen också kombineras med ett besök på en brandstation och att det även blir ett uppföljande samtal.

Det första samtalet kan sätta igång många tankar och skapa många frågor i den unges huvud. Därför är det fint när det uppföljande samtalet kan räta ut ytterligare frågetecken. Att veta och att få svar på sina frågor är trygghetsskapande.

Ungdom om förtroendesamtal

Sandra är en flicka som idag är 14 år. När hon gick i mellanstadiet anlade hon en del bränder på sin skola. Hennes kurator tog kontakt med räddningstjänsten och bad om ett förtroendesamtal. När vi frågar Sandra idag om hur hon upplevde samtalet säger hon: Jag trodde jag skulle få en massa skäll igen. Men Ingemar lät mig berätta i min egen takt och jag kände mig lugn. Sandra fortsätter med att berätta att hon med hjälp av samtalet kunde se klarare på varför det som hände verkligen hände. Jag hade det svårt under den tiden.