Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kunskapsportal om anlagda skolbränder

Denna sida ska underlätta för rektorer, säkerhetssamordnare och övriga berörda personalgrupper att ta ansvar för att förebygga och hantera anlagda skolbränder. Här sammanför vi nya forskningsresultat med beprövad erfarenhet och ett tydliggörande av RSGs grundläggande förhållningssätt och värdegrund i arbetet med barn och ungdomar. Portalen ska tydliggöra budskap, innehåll och syfte med det sociala brandförebyggande arbetet.

  • Sprida kunskap om anlagd brand
  • Främja skolornas förmåga att hantera och förebygga problemet på bästa sätt.
  • Öka samverkan mellan Räddningstjänst och andra samhällsaktörer.
  • Vid händelse av brand i skola sträva efter: Tidig upptäckt - Rätt insats

Har du drabbats av en brand på skolan

Detta kan du kostnadsfritt få hjälp med:

Konsekvenslektion

Brandmän från Räddningstjänsten Storgöteborg talar med elever om trygghet säkerhet och omtanke på din skola. Läs mer om Konsekvenslektion

Anmäl dig här

Konsekvenssamtal/Förtroendesamtal

Brandmän från Räddningstjänsten Storgöteborg talar med barn och ungdomar i enskilda samtal om konsekvenser, säkerhet och omtanke. Vi besöker din skola. Läs mer om Konsekvenssamtal/förtroendesamtal

Anmäl dig här

Rådgivning kring brandsäkerhet och SBA-arbetet på din skola

En timmes kostnadfri rådgivning och konsultation ges av våra brandinspektörer. Ring 031-3352600