Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Barn på skolgård som leker

Förebygg brand på din skola

Av erfarenhet vet vi att brandtillbuden på skolor och förskolor ökar inför skolstarten. För att förebygga detta, vill vi uppmärksamma alla skolor på de ökade riskerna.

Förhindra att det börja brinna

  • Försök hålla grindar och bommar låsta så att inte obehöriga fordon kan köras fram till fasaderna
  • Rensa runt fasaderna så att inget brännbart material finns att tillgå.
  • Så långt det är möjligt, håll papperskorgarna på skolgården tömda.
  • Om containrar finns uppställda på skolgården, ska dessa placeras minst sex meter från närmsta byggnad. Töm containrar från brännbart material inför helger och lov.
  • I brevinkast på skolornas ytterdörrar förekommer det att fyrverkeriartiklar och dylikt antänds och slängs in. Detta leder oftast till brandtillbud eller i värsta fall till en fullt utvecklad brand.

Minska konsekvenserna av en brand

  • Se till att dörrar inomhus till t ex klassrum, lärarrum etc, är stängda då skolan är stängd. Stängda dörrar fördröjer och förhindrar brand- och rökspridning vid en brand.
  • Kontrollera att det automatiska brandlarmet fungerar, att inga sektioner är frånkopplade och att överföringen till larmsignal till larmcentralen fungerar.