Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kostnad för tillstånd

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris.

För att den sökande ska kunna veta ungefär vad ett tillstånd kommer att kosta har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften som redovisas nedan motsvarar normal handläggning och innefattar diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering.

 

Om tillståndshanteringen avviker i väsentlig grad från normal handläggningstid kan avgiften förändras. 

 Typ

Avgift exkl moms

Godkännande av föreståndare..

Enkel hantering
Exempel; Dagsprängare utan egen förvaring etc

3 535 kr

5 890 kr

Mindre hantering av explosiv vara. .
Exempel; Fyrverkeriförsäljning, ammunition etc

8 248 kr

Större hantering.
Exempel; Sprängämnesförråd

13 551 kr

 

Grundtaxan för tillståndsprövning enligt LBE utgörs av en timtaxa á 1 178 kronor som multipliceras med summan av faktisk arbetstid. Varje påbörjad halvtimme debiteras utifrån timavgiften 1 178kronor.

Namnändring, adressändring eller andra motsvarande ändringar under tillståndets giltighetstid debiteras med 1 767 kr.