Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kostnad för tillstånd

Grundprincipen för tillståndsavgiften är att handläggningen ska ske till självkostnadspris. För att du som söker ska veta vad ett tillstånd kostar har olika typer av tillstånd kategoriserats. Avgiften motsvarar normal handläggning; diarieföring, inläsning i ärendet, kontroll av tekniska villkor, kvalitetsgranskning av tekniska villkor, ev. underhandskontakt, platsbesök beslut, avsyning, avsyningsprotokoll, kvalitetsgranskning av avsyningsprotokoll och arkivering. Om tillståndshanteringen avviker från normal handläggningstid kan avgiften förändras

 Typ

Exempel på verksamhet

Avgift exkl moms

Tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara

 

2 290 kr

Generellt tillstånd för tillfällig hantering av brandfarlig vara

 

4 581 kr

Enkel hantering av brandfarlig vara

Skola eller restaurang med bara en prodikt till exempel gasol

5 726 kr

Mindre hantering av brandfarlig vara

Obemannad bensinstation, gasol på skola eller restaurang.

8 016 kr

Måttlig hantering av brandfarlig vara

Bensinstation med stationsbyggnad, gas och vätska på skola eller restaurang, mindre industri eller försäljningsställe.

10 306 kr

Omfattande hantering av brandfarlig vara

Verkstad, mindre industri med öppen hantering, större försäljningsställe

21 185 kr

Mycket omfattande eller komplex hantering av brandfarlig vara

Stor industri

33 781 kr

Grundtaxan för tillståndsprövning enligt LBE utgörs av en timtaxa á 1 145 kronor som multipliceras med summan av faktisk arbetstid. Varje påbörjad halvtimme debiteras utifrån timavgiften 1 145 kronor

Namnändring, adressändring eller andra motsvarande ändringar under tillståndets giltighetstid debiteras med 1 718 kr.

Beslut om avslag debiteras med 4 332 kr.

}