Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Förenklad bild av automatiska brandlarm

Idag har de flesta kunder IP-sändare dvs överföringen sker över internet. Contal och Dualtech är anslutna direkt mot RSG:s larmmottagning, AddSecure är anslutna mot RSG via servrar hos AddSecure. Movic är en teknik med radioöverföring av larmsignalen. Uppringare är en gammal teknik som ej övervakas och håller på att fasas ut.