Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppföljning av automatlarm

För att minska antalet obefogade automatlarm, kontrollerar vi orsaken till utlöst larmsignal. Konkreta åtgärder för att eliminera dessa larm kan ge en reducering av återställningsavgiften som är 8 600 kr exkl. moms.

Vill du har råd från oss, kontakta våra larmutredare:
Alexander Thorander Tfn: 031-335 2858
Peter H Johansson Tfn: 031-384 4841
Maila larmutredare@rsgbg.se om du vill bifoga foto eller filer.

Här redovisar du med egna ord vad som har utlöst automatiska brand- eller sprinklerlarmet samt de åtgärder som vidtagits för att undvika ytterligare obefogade larm. Du får bekräftelse på inskriven text till din mailadress.

Uppföljning av automatlarm

Information angående behandling av personuppgifter

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra förpliktelser enligt avtal med räddningstjänsten avseende automatiskt brandlarm.

Vi behandlar dina personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med fullgörelse av avtalet och i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016).

Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, org. nr 222000-0752 Adress Box 5204, 402 24 Göteborg.

Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs dataskyddsombud via dso@rsgbg.se  eller på telefon 031-335 2600.

Här finns mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter.