Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Läs detta innan du tänder en Valborgsmässoeld

28 april, 2020, kl 10:00

Tänder du en eld har du ansvaret för att den blir släckt. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen. Du behöver inte anmäla till oss på räddningstjänsten att du ska tända en Valborgsmässoeld, men du måste ha markägarens tillstånd.

I år är det inte bara brandsäkerheten du behöver tänka på när det gäller Valborgsmässoeldar. Det finns även restriktioner kring sammankomster och offentliga tillställningar för över 50 personer med anledning av Covid-19. På polisens hemsida kan du läsa mer om detta

Men som alltid: tänder du en eld har du ansvaret för att den blir släckt. Efter avslutad eldning måste du kontrollera att all glöd är släckt innan du lämnar platsen.

Tänk på att det är torrt i fjolårsgräset - en brand kan lätt sprida sig och bli svår att hantera. Ha tillgång till släckutrustning så att du snabbt kan agera om elden sprider sig..

Placera elden långt ifrån byggnader, kraftledningar och brännbar vegetation för att undvika brandspridning. Elda inte om det blåser för mycket.

Efter bränningen ska platsen bevakas och all glöd ska släckas innan bevakningen upphör.

Tänk på

Tänk på att miljöförvaltningen i respektive kommun, har olika regler för eldning av trädgårdsavfall. Kolla på din kommuns hemsida vad som gäller för dig. Det är dock aldrig tillåtet att elda till exempel bildäck, plast och andra brandfarliga varor.

Kontrollera att det inte råder eldningsförbud på grund av brandrisk

På vår telefonsvarare 031-335 29 80 får du besked om det råder eldningsförbud på grund av brandrisk inom Räddningstjänsten Storgöteborgs område.

 Du kan också gå in på SMHI och kontrollera aktuell brandriskprognos, eller ladda ner appen Brandrisk Ute

Släckutrustning

Ha tillgång till släckutrustning, vattenslang eller ruskor, och en telefon så att du kan larma vid behov, SOS Alarm 112. 

Släng inte fyrverkeriartiklar i elden

Det har inträffat att människor har träffats av fyrverkeripjäser när de stått vid en brasa.