Utbildningar

Räddningstjänsten Storgöteborg arbetar med att sprida kunskap om olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärder.

Vi erbjuder vi utbildning om hur man bygger upp ett bra brandskydd inom näringslivet, förvaltningar och organisationer - med såväl stora aktörer som små.

Vi erbjuder även utbildningar i olycksförebyggande och skadebegränsande åtgärderFörebyggande brand inom områdena brand och sjukvård.

Förebygg genom kunskap

Våra instruktörer har unika kunskaper efter mångårig erfarenhet inom operativ räddningstjänst och pre-hospital sjukvård.

En utbildning hos Räddningstjänsten Storgöteborg är en bra förebyggande investering som ökar verksamhetsansvarigas och enskildas förmåga att skydda sig mot olyckor.

Anpassade kurser efter ditt behov

Vi anpassar kurserna till dina speciella behov, önskemål och förutsättningar för att du ska få största möjliga utbyte och behållning. Detta kräver planering så att varje instruktörs kunskap och erfarenhet utnyttjas på rätt sätt.

I skolan

Häfa i 5:an/Du behövs! är en utbildning som brandmännen på de lokala brandstationerna genomför för skolorna i sitt område. Tanken är att på sikt förhindra och begränsa antalet anlagda bränder och olyckor kring hem och skolor.

För att nå dit behöver eleverna  kunskap om brand, risker, konsekvenser och ett snabbt ingripande. Efter att eleverna träffat våra brandmän ska de ha möjlighet att hjälpa till.
Mer om våra utbildningar för elever i skolan kan du läsa här>>

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112