Gasol

Brandfarlig varaTillbud som resulterar i bränder och brännskador är inte ovanligt vid användning av gasolgrillar, men olyckor förekommer även vid hantering av gasol i husbilar och husvagnar. Som privatperson finns det en del att tänka på för att öka säkerheten vid hanteringen. T.e.x att förvaringen sker på ett godtagbart och säkert sätt. Mer om gasol, användning och förvaring, kan du läsa här 

Gasolen är inte giftig att andas in, men den är däremot mycket brandfarlig. Vid läckage tränger gasolen undan syret och i mindre utrymmen finns då risk för kvävning. Den vanligaste orsaken till olyckor med gasol är läckage i gasolapparater eller i slangledningarna

Det är viktigt att gasolbehållaren är tät

  • Du bör täthetsprova din gasolanläggning varje gång du byter gasolbehållare och minst en gång om året.
  • Misstänker du att gasol läcker ut, släck gasolapparaten och stäng huvudkranen till gasolbehållaren. 
  • Slangen mellan gasolbehållaren och grillen åldras snabbt utomhus. Kontrollera därför slangen ofta.
  • Böj på slangen, och om sprickor uppstår - byt den.
  • Använd läckspray eller tvållösning, som penslas på skarvar och anslutningar, för att lokalisera läckan.

Förvaring

I bostaden får endast gasol för det egna behovet förvaras. En gasolbehållare för förbrukning och en i reserv, anses vara normalbehov.

Gasolbehållare i fritidsbåtar ska förvaras stående i ett slutet utrymme som är ventilerat ut till det fria.

Användning

Om du använder gasolgrill, se till att slangen mellan behållaren och grillen inte kommer nära heta delar på grillen. Slangen kan då få värmeskador och börja läcka.

Gasolkaminer, gasolkök, gasolbelysningar och terassvärmare, drivs med en öppen låga. Kommer man för nära kan brännskador uppstå. Kommer lågan för nära brännbart material kan det börja brinna.

Terassvärmare är avsedda att användas utomhus och får inte användas i tält eller i uterum. Avståndet mellan brännardelen och det brännbart materialet bör vara minst 60 cm.

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112