Information om brandskyddskontroll och sotning

Räddningstjänsten Storgöteborg ansvarar för brandskyddskontroll och sotning i Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerums kommun.

Enligt Lagen om skydd mot olyckor delas sotningen i två moment; brandskyddskontroll samt sotning och rengöring.

Sotningen utförs av våra sotningsdistrikt. Dessa distrikt är din kontakt när du har frågor om sotning. Se vilket sotningsdistrikt din fastighet tillhör. 

 

Från den 1 januari utför Räddningstjänsten Storgöteborg brandskyddskontrollen.

Syftet med sotning och brandskyddskontroller är att förhindra bränder. Av de
3 000 husbränder som inträffar varje år i Sverige kan ungefär 1 300 bränder härledas till eldstaden, vilket utgör 43%. Se information på MSB hemsida

 • Sotning tar bort brandfarlig beläggning och minskar risken för soteld.
 • Vid brandskyddskontrollen säkerställer vi den tekniska statusen på din eldstad, skorsten, imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen och takskyddsanordningen (gäller inte imkanaler i bostäder).

Våra kontrollanter

Kontakt och rådgivning

Frågor om brandskyddskontroll och sotning, besvaras av Räddningstjänsten Storgöteborg, enheten för brandskyddskontroll och sotningstjänster
tfn 031-335 2590, brandskyddskontroll@rsgbg.se.

Vill du veta mer

Sotning och brandskyddskontroll - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 • Från den 1 januari 2016 har vi nytt avtal med våra leverantörer vad gäller sotning.

   

  Det nya avtalet innebär en tryggare sotning med en ansvarsförsäkring om något skulle inträffa, en säkrare sotning med hantering för eventuella klagomål och vi vill visa vår omtanke genom en bättre tillgänglighet med fasta telefontider, av- och ombokningsmöjligheter.

  Kort sagt – vi har i de nya avtalen haft dig i tankarna.

  Och det fina i kråksången är att du inte behöver göra någonting, inte fylla i blanketter och skicka in eller boka tid för sotning. Vi hör av oss till dig, precis som vanligt.

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112