Ras och skred

ÖversvämningVarje år sker ras och skred. De flesta är små och är en del av den naturliga förändringen i naturen.  När det har regnat mycket kan det finnas en ökad risk för ras och skred i delar av vårt område.

 Vid tecken på begynnande skred uppmanas allmän kontakta sin kommun. I akuta situationer uppmanas allmänheten att kontakta räddningstjänsten.

Tecken på rasrisk som man bör vara vaksam på är till exempel

 • Träd och stolpar som börjar luta
 • Plötsliga sprickor och sättningar i marken
 • Färska erosionsskador i slänter mot vattendrag
 • Brott på ledningar och kablar i marken

Läs om skred och ras på MSB hemsida

 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphusGrå pil

  Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus 

  Om det brinner i en grannlägenhet; stanna i din lägenhet och håll dörren till trapphuset stängd. Larma 112.

 • Testa din brandvarnare - gör så härGrå pil

  Testa brandvarnaren minst en gång om året. Lämpligt att göra om du varit bortrest och inte uppmärksammat om batterierna tagit slut.

 • Film om brandskydd i bostad Grå pil

  Vid en brand ska du snabbt larma och kunna ingripa på rätt sätt. Filmen visar hur du förebygger brand och hur du ska agera vid ett brandtillbud när du inte kan släcka branden själv.

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112