Om du drabbas av akut vattenskada i din villa, radhus eller fritidshus

DroppeVid översvämning i din bostad som orsakas av t ex kraftig nederbörd - och du inte själv har möjlighet att länsa undan vatten som strömmar in - kan du ringa 112. 

Efter skadan har skett

Efter att utpumpning är klar eller vattnet runnit undan, behöver ofta fler åtgärder vidtas för att vattenskadan inte ska förvärras och för att det skadade utrymmet ska bli torrt och fuktfritt. Ring ditt försäkringsbolag och anmäl skadan.  Försäkringsbolaget gör bedömningen om en sanering ska beställas.

Restvärdesräddning

Ibland kan räddningstjänsten hjälpa till med vissa av dessa åtgärder. Detta är då inte kostnadsfri räddningstjänst utan så kallad Restvärdesräddning. Detta arbete får du bekosta själv.

Om du har villa/hemförsäkring så kan kostnaden ersättas av ditt försäkringsbolag om den totala skadekostnaden övertiger självrisken. Denna är vanligtvis 10 % av skadekostnaden, dock minst 10 000 kr. 

Förebygg vattenskadan

Bor du i utsatt område där översvämning är vanligt kan du kontakta ditt försäkringsbolag för att rådgöra hur du på ett bra sätt kan förebygga vattenskada i din bostad.

Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller.

Här kan du se MSB*s film om hur man skyddar sitt hus mot översvämning

MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap.

 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphusGrå pil

  Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus 

  Om det brinner i en grannlägenhet; stanna i din lägenhet och håll dörren till trapphuset stängd. Larma 112.

 • Testa din brandvarnare - gör så härGrå pil

  Testa brandvarnaren minst en gång om året. Lämpligt att göra om du varit bortrest och inte uppmärksammat om batterierna tagit slut.

 • Film om brandskydd i bostad Grå pil

  Vid en brand ska du snabbt larma och kunna ingripa på rätt sätt. Filmen visar hur du förebygger brand och hur du ska agera vid ett brandtillbud när du inte kan släcka branden själv.

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112