När det råder eldningsförbud på grund av brandrisk

Torrt gräsEfter en periods torka kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunen kan därför fatta beslutat om förbud mot eldning utomhus.

Vid förbud mot eldning utomhus inom Räddningstjänsten Storgöteborgs ansvarsområde, omfattar det kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum.

 Förbudets omfattning

Förbudet avser eldning utomhus. Med eldning utomhus avses alla typer av uppgörande av eld samt grillning på mark.

När det råder eldningsförbud är det endast tillåtet att använda öppen eld i särskilda grillar uppställda i trädgårdar i anslutning till bostads- och fritidshus och iordningställda grillplatser på marken (ex. murade, grävda och avskärmade). Engångsgrill får användas, men den får inte placeras direkt på marken.

Det görs ingen skillnad på villatomten eller övriga markområden. Omfattningen av förbudet kan variera och framgår i varje enskilt fall.

Kontrollera om det råder eldningsförbud pga brandrisk. Ring vår telefonsvarare 031-335 29 80 för besked.

Juridisk grund

Beslut om förbud mot eldning utomhus föreskrivs av respektive kommun med stöd av 2 kap 7 § Förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.
 
Den som bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter med stöd av 10 kap 3 § i Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) 

 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphusGrå pil

  Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus 

  Om det brinner i en grannlägenhet; stanna i din lägenhet och håll dörren till trapphuset stängd. Larma 112.

 • Testa din brandvarnare - gör så härGrå pil

  Testa brandvarnaren minst en gång om året. Lämpligt att göra om du varit bortrest och inte uppmärksammat om batterierna tagit slut.

 • Film om brandskydd i bostad Grå pil

  Vid en brand ska du snabbt larma och kunna ingripa på rätt sätt. Filmen visar hur du förebygger brand och hur du ska agera vid ett brandtillbud när du inte kan släcka branden själv.

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112