Fungerar din brandvarnare

Har du brandvarnare? Om ja - fungerar den? En brandvarnare utan batterier är ingen brandvarnare.  
Så här gör du för att kontrollera att det inte är en falsk trygghet du lever med.

Kontrollera att batteriet i brandvarnaren fungerar genom att trycka in knappen. Gör detta minst en gång om året och när du varit hemifrån en längre tid.

Hur många brandvarnare behöver jag?

Du bör ha minst en brandvarnare på varje våningsplan i din bostad.

Brandvarnarens övervakningsområde bör inte överstiga 60 m2. Dessutom bör avståndet mellan två brandvarnare inte vara större än 12 m.

Du bör placera brandvarnare i anslutning till sovrum – men tänk på att stängda dörrar och störande ljud kan göra det omöjligt att höra en enda brandvarnare in till varje sovrum.

Tidig upptäckt räddar liv. En brandvarnare kostar mellan 50 och 150 kronor – sätt hellre upp en för mycket än en för lite!

Var ska jag placera brandvarnaren?

Brandvarnaren ska placeras enligt leverantörens anvisningar, generellt gäller dock följande:

Brandvarnaren placeras i rummets högsta punkt och helst i mitten.

Du bör placera brandvarnare i anslutning till sovrum – när du sover är du som mest försvarslös mot rök och brand.

Om du har flera våningar bör en brandvarnare placeras där trappan mynnar till den övre våningen.

Brandvarnaren ska sitta i taket, inte på väggen. En fri takyta på minst 50 cm ska fnnas runt om brandvarnaren.

Brandvarnaren ska inte placeras i närheten av en ventilationsöppning.

Skötsel och kontroll

Brandvarnaren ska uppfylla SS-EN 14604-standarden. Märkningen står på förpackningen.

Brandvarnaren är svår att nå – ta inga onödiga risker. Om du är äldre eller har dålig balans, be någon om hjälp!

Vid ny- och ombyggnation rekommenderar vi nätanslutna seriekopplade brandvarnare.

Vi rekommenderar litiumbatterier som räcker upp till fem gånger längre än vanliga alkaliska batterier, då slipper du byta varje år.

Om du har vanliga batterier ska du byta dem en gång per år – till exempel på första advent.

Rengör brandvarnaren från utsidan med dammsugare. Gör detta minst en gång per år.

Byt ut brandvarnaren efter 8–10 år. Den har begränsad livslängd.

 

 • Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphusGrå pil

  Gå aldrig ut i ett rökfyllt trapphus 

  Om det brinner i en grannlägenhet; stanna i din lägenhet och håll dörren till trapphuset stängd. Larma 112.

 • Testa din brandvarnare - gör så härGrå pil

  Testa brandvarnaren minst en gång om året. Lämpligt att göra om du varit bortrest och inte uppmärksammat om batterierna tagit slut.

 • Film om brandskydd i bostad Grå pil

  Vid en brand ska du snabbt larma och kunna ingripa på rätt sätt. Filmen visar hur du förebygger brand och hur du ska agera vid ett brandtillbud när du inte kan släcka branden själv.

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112