Du behövs! En lektion för femteklassare

Mer än hälften av alla bränder i Göteborgsregionen är anlagda.
För att motverka detta satsar vi på att utbilda elever i skolår 5 som en del i vårt förebyggande arbete.


Du behövs! är en utbildning som brandmännen på de lokala brandstationerna genomför för skolorna i sitt område. Tanken är att på sikt förhindra och begränsa antalet anlagda bränder och olyckor kring hem och skolor.

För att nå dit behöver eleverna  kunskap om brand, risker, konsekvenser och ett snabbt ingripande. Efter att eleverna träffat våra brandmän ska de ha möjlighet att hjälpa till.

Det bärande budskapet i lektionen som brandmännen håller, är att eleven med brandmännen som förebild, ska vilja göra samma sak själv, det vill säga - Att hjälpa till!

Du behövs! konceptet är framtaget av Räddningstjänsten Storgöteborg i samverkan med Göteborgs Stads Försäkrings AB Göta Lejon och Lokalförvaltningen (LF)

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112