Dykare från Räddningstjänsten Storgöteborg förbereder genomsökning av Costa Concordia i Italien

Patrick Wennebäck från Räddningstjänsten Storgöteborgs Dykarskola kommer för MSB:s räkning att delta i ett europeiskt expertteam för att bistå italienska myndigheter i planerandet av genomsökning av det förlista fartyget Costa Concordia.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) fick under förra veckan en förfrågan från italienska myndigheter om att nominera svenska experter på bärgning och genomsökning av vrak för att delta i planeringsarbetet för kvarvarande genomsökningar vid det förlista fartyget Costa Concordia.

Efter samråd med berörda svenska myndigheter nominerade MSB instruktör Patrick Wennebäck från Räddningstjänsten Storgöteborgs dykskola och Patrick Wennebäck har nu som ende svensk representant tagits ut av de italienska myndigheterna för uppdraget.

- Detta är mycket hedervärt och imponerande, både för Patrick och för Räddningstjänsten Storgöteborg, säger Dan Hedberg enhetschef på Dykskolan.

Det europeiska expertteamet består av cirka fem experter från olika europeiska länder. De samlas i Rom i morgon tisdag den 21 februari och ska sedan under några dagar undersöka förutsättningarna för att genomföra en komplex genomsökningsoperation vid det förlista fartyget Costa Concordia.

- Expertteamet ska därefter ge råd och rekommendationer till italienska myndigheter hur det fortsatta arbetet med genomsökningen av fartygsvraket ska kunna genomföras. Därefter beslutas om italienska myndigheter även kommer att begära hjälp från till exempel Sverige att genomföra genomsökningen, säger Emilio König, från MSB och projektledare för det svenska deltagandet i den europeiska expertinsatsen i Italien.

För mer information:

Räddningstjänsten Storgöteborg

Presskontakt informatör Anna Dyne 0706-65 27 85

MSB:s presstjänst: 070-321 88 74
www.msb.se

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112