Vår organisation

Förbundsledning

Förbundsdirektör
Lars Klevensparr
Tfn 031-335 27 01

Räddningschef och biträdande förbundsdirektör
Anders EkbergKommunikationschef
Jeanette Karlström

Operativ chef
Johanna Björnfot

Ekonomichef
Lena Simenius-Peters

Chef förbundstaben
Peter Backenfall

Förbundsjurist
Marie Caldenby
Tfn 031-335 27 02

Förbundssekreterare
Sigrun Hreidarsdottir
Tfn 031-335 27 00

Box 5204, 402 24 Göteborg, Telefon växel: 031-335 26 00, I nödsituation - ring 112